Itemshop รายละเอียดไอเท็ม

[ถาวร] ULTRA

ได้รับยศ ULTRA x ถาวร

500.00 Points

สินค้านี้จะถูกส่งไปยังเซิฟเวอร์ที่ SkyBlock-New
จำนวนที่สินค้านี้ถูกซื้อ: 4 ครั้ง