Itemshop รายละเอียดไอเท็ม

[ไข่แคส] x 30

ได้รับบัตร cash x 30

300.00 Points

สินค้านี้จะถูกส่งไปยังเซิฟเวอร์ที่ SkyBlock-New
จำนวนที่สินค้านี้ถูกซื้อ: 25 ครั้ง