Itemshop รายละเอียดไอเท็ม

Key: Legendary Crate

หมวดหมู่: AcidIsland
ใช้เปิดกล่องระดับ Legendary

40.00 Points

สินค้านี้จะถูกส่งไปยังเซิฟเวอร์ที่ AcidIsland
จำนวนที่สินค้านี้ถูกซื้อ: 0 ครั้ง